دومین مجمع دبیران ادبیات فارسی

 احتراما به عرض می رساند که دومین مجمع عمومی همکاران رشته ی ادبیات فارسی دوره ی راهنمایی شهرستان بیجار در مورخه ی 17 / 11 / 1391 ساعت 16 در محل گروههای آموزشی برگزار می شود . خواهشمند است با آمادگی در ساعت مذکور حضور به هم رسانید  .

                                                             با تشکر -  سرگره آموزشی

/ 0 نظر / 19 بازدید