جدول پیشنهادی بودجه بندی کتاب های ادبیات فارسی دوم و سوم راهنمایی

جدول پیشنهادی بودجه بندی کتاب فارسی  سال دوم راهنمایی        سال تحصیلی 92-91

ماه

نام فصل های کتاب

هفته ها

نام دروس

نکات ویژه  کتاب

مهـــر

ستایش

 فصل اول:اسلام و انقلاب اسلامی

  

هفته ی اول

آشنایی با دانش آموزان

ستایش:یاد تو اول دفتر

  

هفته ی دوم

درس اول :  انقلاب اسلامی

هفته ی سوم

درس دوم : شه مردان

هفته ی چهارم

درس سوم :چشمان مادر بزرگ ،شعرخوانی : یاد حسین ، حکایت ،  همدلی واتحاد

 

آبان

  فصل دوم : علم و فرهنگ

    

فصل سوم : زیبایی آفرینش

هفته ی اول

درس چهارم :  خردمندی

  

هفته ی دوم

درس پنجم :آداب وفرهنگ ایرانیان

هفته ی سوم

درس ششم :فروغ دانایی ، روان خوانی :  شوق آموختن

 

هفته ی چهارم

درس هفتم : معرفت کردگار

  

آذر

 فصل چهارم : شکفتن

    

فصل پنجم: اخلاق و زندگی

هفته ی اول

درس هشتم : نگارنده ی زیبا ،شعر خوانی : امید وصل ، حکایت :به خدا چه بگویم

 

هفته ی دوم

درس نهم : سرمایه ی خوبان

  

هفته ی سوم

درس دهم : درس آزاد

آداب مطالعه(1)

هفته ی چهارم

 درس یازدهم :سفر شکفتن  - روان خوانی: جوانه وسنگ

 

دی

  پایان نوبت اول

هفته ی اول

  مروری بر دروس

   

  آداب مطالعه(2)

 

 امتحانات شفاهی و کتبی  پایانی نوبت اول

بهمن

    

فصل پنجم: اخلاق و زندگی

 فصل ششم : نام ها و یادها

هفته ی اول

درس دوازدهم : پند پدر

هفته ی دوم

درس سیزدهم : اخلاق نیکان درس

هفته ی سوم

چهاردهم :آزادگی

شعر خوانی : راز ماندگاری، حکایت : نام خوش بو

هفته ی چهارم

درس پانزدهم نوجوان با هوش

اسفند

    

فصل ششم : نام ها و یادها

 

فصل هفتم : سرزمین من

هفته ی اول

درس شانزدهم : قلم سحر آمیز ، ، روان خوانی : آقا مهدی

هفته ی دوم

درس هفدهم ای وطن                

هفته ی سوم

درس هجدهم : آزاد

(متناسب با موضوع فصل )

هفته ی چهارم

درس نوزدهم : مادرشعر خوانی : تو ای ایزدی مرز ایران من

حکایت : درس پایداری

فروردین

نوروز مبارک

هفته ی اول و دوم

تعطیلات

مرور مطالب

هفته ی سوم

 بررسی تکالیف نوروزی - مرور مطالب

فصل هشتم: ادبیّات جهان

هفته ی چهارم

درس بیستم : پرنده ی آزادی

اردیبهشت

فصل هشتم:

هفته ی اول

درس بیست و یکم : راه خوشبختی

هفته ی دوم

روان خوانی :آن سوی پنجره ،نیایش :  الهی...

هفته ی سوم

مرور مطالب و رفع اشکال

هفته ی چهارم

امتحانات شفاهی نوبت دوم

خرداد

 

امتحانات کتبی  پایانی نوبت دوم

 

جدول پیشنهادی بودجه بندی کتاب فارسی  سال سوم راهنمایی        سال تحصیلی 92-91

ماه

نام فصل های کتاب

هفته ها

نام دروس

نکات ویژه  کتاب

مهر

   

ستایش - فصل اول:اسلام و انقلاب اسلامی

هفته ی اول

ستایش: الهی

   

مطالعه و پژوهش (1)

هفته ی دوم

درس اول : زیبا زیستن

هفته ی سوم

درس دوم : آب و آیینه

هفته ی چهارم

درس سوم :دروازه ای به سوی آسمان ،شعرخوانی :رنگ بهاران ، حکایت ، سیرت سلیمان

آبان

فصل دوم : علم و فرهنگ

فصل سوم : زیبایی آفرینش

هفته ی اول

درس چهارم : جوانان و فرهنگ

   

مطالعه و پژوهش (2)

  

هفته ی دوم

درس پنجم : دانایی

هفته ی سوم

درس ششم :موش و گربه، روان خوانی : ثمر علم

هفته ی چهارم

درس هفتم : تماشای بهار

 

 فصل چهارم : شکفتن

هفته ی اول

درس هشتم : شگفتی های آفرینش ،شعر خوانی :بیشه ی نور ، حکایت :بارانکی خرد

مطالعه و پ

/ 2 نظر / 19 بازدید
مریم

بسیار خوب بود ممنون به وبلاگ من هم سری بزنید.

مریم

simorg91.persianblog.ir خوب بود استفاده نمودم.سری هم به ما بزنید.