تغییرات کتاب فارسی اول متوسطه اول ( هفتم )

 مهم ترین تغییرات در کتاب فارسی پایه ی اول (متوسطه ی اول )

۱- تعداد فصل های کتاب به هفت فصل کاهش یافته است.

۲- تعداد دروس به هفده درس کاهش یافته است.

۳- در هر فصل یک روان خوانی و یک شعرخوانی گنجانده شده است.

 ۴- بخش نوشتن مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و تکالیف هدفداری در این بخش استفاده شده است.

۵- در هر درس هم نکات املایی  و هم نکات انشایی آموزش داده شده است.

 ۶- دانش های زبانی و ادبی با رویکردی جدید و متفاوت از کتاب قبلی تنظیم شده است.

۷- ساعات تدریس کتاب اول از ۵ به ۴ ساعت کاهش یافته است.

۸- محتوای دروس دستخوش تغییرات زیاد نشده ولی چینش فصل ها و دروس بهتر شده است.

/ 3 نظر / 21 بازدید
نازنین

ع66666666666666666666

نازنین

بابا هلاک شدیم خدا بگم حاجی بابایی چی کار کنه الان چند روزه بدون کتابیم

مت